Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. RekisterinpitäjäJannen Karikatyyrilahja OyYhteystiedot: Riekontie 7, 02880 Veikkola, Suomi
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissaJannen Karikatyyrilahja Oy / Janne MarkkanenRiekontie 7, 02880 VeikkolaPuhelin 044 585 2845moc.ajhaliryytakirak%40ennaj
2. RekisteröidytPotentiaaliset asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat sekä karikatyyrin tai kuvitustyön tilaajat.
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitusRekisterin pitämisen peruste on saada tilatut kuvitustyöt tehtyä sekä toimitettua perille. 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus ● Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ● asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen● palveluistamme kertominen● karikatyyritaulu- sekä piirrostilausten toteuttaminen, sekä tuotteiden postitus 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri/ tilausrekisteri sisältää seuraavat tiedot:● Yhteystiedot● nimi● osoite / työn toimitusosoite● sähköposti● puhelinnumero● muut rekisteröidyn itse antamat tiedot; piirrettävän henkilön valokuvat, jotka poistetaan rekisteristä sekä kaikilta palvelimilta sekä kovalevyiltä työn valmistuttua
Asiakastiedot● tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Jannen Karikatyyrilahja Oy / Janne MarkkanenRiekontie 7, 02880 Veikkola
Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot todistettuaan henkilöllisyytensä. Tietoja ei lähetetä sähköpostiin.
Oikeus tietojen oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteetAsiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:● asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tilaus-verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta● asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jannen Karikatyyrilahja Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytetyt EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevat ohjelmistot /pilvipalvelut ovat Privacy Shield listalla.Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia laskutukseen, postitukseen, uutiskirjeiden lähettämiseen, sähköpostiin, markkinointiin sekä verkkosivujen kehittämiseen:● Visma Passeli -laskutus, tietosuoja● Posti (Postin tietosuojasta voit lukea täältä)● Google, Facebook, Weblium, Wishpond
8. Käsittelyn kestoHenkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassaPiirrettävien henkilöiden valokuvat poistetaan rekisteristä työn valmistuttuaMarkkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 
9. Henkilötietojen käsittelijätAsiakasrekisteriä käsittelevät Jannen Karikatyyrilahja Oy:n työntekijät (käytännössä 1 henkilö).  Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelleTietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointiEmme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.